BLOG OVERZICHT

Wij geloven in een samenleving die meer geeft dan neemt, aan de wereld en aan elkaar. Wij zetten ons in voor de transitie naar zo’n netto positieve samenleving die voor lange termijn bijdraagt aan een financieel gezonde economie. Dit doen we door mkb-bedrijven te ondersteunen bij de strategie, bedrijfsvoering en implementatie van hun duurzaamheidsbeleid. Wij gaan voor sustainable excellence!

Hoe krijg je je medewerkers gemotiveerd voor duurzaamheid?
Een psychologische benadering voor het betrekken van je medewerkers in het realiseren van een duurzame ambitie.
Sustainable Excellence
Binnen sustainable excellence staat de balans tussen het hoogst mogelijk niveau van betrouwbaarheid naar de klant enerzijds en de limieten van wat de aarde kan leveren en verwerken anderzijds centraal.
Corporate Sustainability Due Dilligence Directive — CSDDD
De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid van ondernemingen aangenomen: de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive.
CO2 emissies, uitleg over scope 1, 2 en 3
Je hebt ongetwijfeld al eens gehoord van CO2 emissies scope 1, 2 en 3. Maar wat betekenen die precies?
10 Tips om te starten met duurzaamheid in je bedrijf
Voor veel bedrijven wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Omdat je klanten het vragen, omdat de overheid het eist, omdat je medewerkers het verwachten of simpelweg omdat je het zelf wil. Maar waar start je?
Werkgebonden Personen Mobiliteit rapportage
Werkgebonden Personen Mobiliteit rapportage
Op 1 juli 2024 gaat de Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) rapportage verplichting in. Alle Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn dan verplicht om de CO2-uitstoot van hun zakelijke bewegingen te registreren.
Lessons learned
Veel bedrijven zijn op veel verschillende manieren bezig met verduurzamen en zoeken manieren om hun bedrijf volledig duurzaam te maken. De markt voorziet het, je medewerkers vragen het en nieuwe wetgeving gericht op aantoonbaar duurzaam ondernemen versnelt het proces.
CSRD, relevant voor het MKB?
Nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive is op 1 januari 2024 ingegaan voor grote bedrijven.