Hoe krijg je je medewerkers gemotiveerd voor duurzaamheid?

Er komen veel boeken op de markt over het thema duurzaamheid, het is goed dat het thema zoveel aandacht krijgt. Waar we voorheen dachten dat aandacht zou leiden tot bewustwording (awareness in het jargon) en dat die weer zou leiden tot gedragsverandering weten we inmiddels beter. Er is meer nodig om werkelijk actie te ondernemen en de redenen om niet te veranderen zijn over het algemeen talrijker dan de redenen om wel te veranderen. Wij zijn geneigd om the ugly truth niet te willen zien en denken er liever niet over na. Niets menselijks is ons immers vreemd.

Een dominante motivatietheorie: de self-determination theory

Ondernemers worstelen soms ook met dit dilemma. Als ze besloten hebben om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid dan is de vraag hoe je je medewerkers gemotiveerd krijgt om mee te doen. Vanuit de psychologie bestaat er een dominante motivatietheorie, de self-determination theory (SDT), die stelt dat mensen biologische- en psychologsche basisbehoeften hebben. Als de biologische basisbehoeften (zoals eten en slapen) zijn vervuld dan blijf je in leven, als de psychologische basisbehoeften zijn vervuld dan heb je een waardig leven. Het gevoel van waardig leven is gekoppeld aan behoren tot groepen waarin je je zo gewaardeerd voelt dat je jezelf mag zijn.

Autonomie, Binding en Competentie

Het is wat theoretisch allemaal maar het is wel herkenbaar. Die psychologische basisbehoeften bestaan uit drie elementen te weten Autonomie, Binding en Competentie. In het kort; kun je jezelf zijn en is er sprake van voldoende mate van zelfbeschikking? Behoor je tot verschillende groepen en heb je daarbinnen betekenisvolle relaties? Ervaar je dat je ergens goed in bent en word je daarvoor gewaardeerd?

Duurzame ambitie

In het boek “Duurzame ambitie” beschrijven Siegenbeek en Kluiters onder andere hoe aandacht voor deze drie aspecten je kan helpen om verduurzaming gedragen te krijgen binnen je organisatie.

 

In het kort; betrek je mensen, in eerste instantie de geïnteresseerden in het onderwerp, maak een gemeenschappelijke en gedeelde doelstelling en haal kennis in huis en deel die met je mensen.

Andere blogs bekijken?