CSRD, relevant voor het MKB?

Nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive is op 1 januari 2024 ingegaan voor grote bedrijven.

De korte historie daarachter is het klimaatakkoord van Parijs 2015. Daar is afgesproken dat we de opwarming van de aarde beperken tot onder twee graden Celsius. Daaruit kwamen het EU Actieplan voor Duurzame Financiering (2018) en de Europese Green Deal (2019) voort. Die Green Deal heeft als uiteindelijk doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn en richt zich op de bedrijven zelf en de CSRD gaat over toetsbare duurzaamheidsrapportage van bedrijven. Over het jaar 2024 geldt die verplichting voor grotere bedrijven (250+ medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet en een balanstotaal van meer dan 20 miljoen).

Dubbele materialiteit.

Door middel van duurzaamheidsverslaggeving geeft de onderneming enerzijds inzicht in de manier waarop de onderneming geraakt wordt door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de invloed van klimaatverandering op het bedrijfsmodel. Anderzijds rapporteert de onderneming wat voor invloed zij heeft op haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het effect van uitstoot van productieprocessen op de luchtkwaliteit van omwonenden. Deze twee invalshoeken (de impact op én de impact van de onderneming) noemen we samen ‘dubbele materialiteit’. Het duurzaamheidsverslag dient alle materiële informatie te bevatten.

Informatie is kort gezegd materieel indien weglaten of onjuist weergeven ervan het oordeel van de gebruiker zou kunnen beïnvloeden. Een onderwerp dat enkel vanuit financieel of impact oogpunt materieel is of materieel vanuit beide perspectieven, wordt onderdeel van het duurzaamheidsverslag.
CSRD stelt: “Gezonde financiële cijfers zijn onmisbaar, maar gezonde duurzame cijfers zijn net zo belangrijk.”

Werkgebonden Personen Mobiliteit rapportage

Tijdig voorbereiden op CSRD.

Vanaf 2027 zullen ook MKB-bedrijven worden geconfronteerd met de CSRD en zullen zij cijfers over duurzaamheid moeten laten zien en laten toetsen. Dat lijkt ver weg maar dat is schijn. Het is namelijk zo dat de grotere bedrijven wordt gevraagd inzichtelijk te maken wat hun toeleveringsketen bijdraagt aan verduurzaming. Deze bedrijven zullen dus uitvraag doen in de keten en zo krijgt een (kleinere) toeleverancier al veel eerder dan in 2027 te maken met deze wetgeving.

Andere blogs bekijken?