Werkgebonden Personen Mobiliteit rapportage

Op 1 juli 2024 gaat de Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) rapportage verplichting in. Alle Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn dan verplicht om de CO2-uitstoot van hun zakelijke bewegingen te registreren. De rapportageverplichting is onderdeel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’. Dat is een maatregel in het Klimaatakkoord. Het doel van het Besluit is om de CO2-uitstoot die werkgebonden personenmobiliteit veroorzaakt te verlagen met minimaal 1,5 megaton in 2030. 

Achtergrond 

Op 1 juli 2024 gaat de Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) rapportage verplichting in. Alle Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn dan verplicht om de CO2-uitstoot van hun zakelijke bewegingen te registreren. De rapportageverplichting is onderdeel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’. Dat is een maatregel in het Klimaatakkoord. Het doel van het Besluit is om de CO2-uitstoot die werkgebonden personenmobiliteit veroorzaakt te verlagen met minimaal 1,5 megaton in 2030. 

Met de rapportageverplichting worden gegevens verzameld over de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit. Daarmee wordt het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers bedoeld. Zo is te zien of de CO2-uitstoot voldoende afneemt, en of een regel (norm) moet worden ingevoerd om de uitstoot te verminderen.  

Geldt de rapportage verplichting ook voor uw bedrijf? 

Heeft u op 1 juli 2024 minimaal 100 werknemers in dienst? Dan bent u verplicht om uiterlijk 30 juni 2025 te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers over de 2e helft van 2024 of over heel 2024. 

Iemand is een werknemer als deze bij u in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Werknemers die in het buitenland wonen maar in uw Nederlandse vestiging werken, zijn ook werknemer van uw organisatie. Uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers, wethouders, gemeenteraadsleden en andere politieke vertegenwoordigers zijn geen werknemers.  

Wat moet ik doen? 

Bent u rapportage plichtig? Ga dan naar:  

https://mijn.rvo.nl/rapportageverplichting-werkgebonden-personenmobiliteit 

Het online formulier van RVO berekent uw CO2-uitstoot met de gegevens die u daar invult. De handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit‘ legt precies uit welke gegevens u moet verzamelen.  

U vult het totaal aantal kilometers in dat uw werknemers in een jaar reisden voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Deze kilometers verdeelt u in groepen. U telt de gegevens op van elke combinatie van vervoermiddel en brandstoftype. Bijvoorbeeld de combinatie auto-benzine. De verdeling per vervoermiddel en brandstoftype is gemaakt, omdat de CO2-uitstoot voor elke soort vervoermiddel en brandstoftype sterk verschilt. De combinatie auto-benzine heeft bijvoorbeeld een andere CO2-uitstoot dan de combinatie auto-diesel. Door de gegevens in groepen te verdelen, kunnen we de CO2-uitstoot zo goed mogelijk berekenen. 

Als een deel van uw werknemers in het buitenland woont, of als een zakelijke reis naar het buitenland gaat dan geeft u ook de kilometers door die in het buitenland zijn gereisd. Buitenlandse vliegreizen en reizen met een vaartuig vallen niet onder het besluit en hoeft u niet te rapporteren. 

Als uw organisatie meerdere vestigingen heeft met allemaal hetzelfde KvK-nummer, dan telt u de gegevens van deze vestigingen bij elkaar op. U voert de gegevens voor al deze vestigingen gezamenlijk in. U rapporteert niet op concern (groep bedrijven die een economische eenheid vormen) niveau. 

Werkgebonden Personen Mobiliteit rapportage

Tot slot 

Wij raden aan uw administratiesysteem op tijd aan te passen, zodat u in elk geval vanaf 1 juli 2024 de benodigde gegevens kunt verzamelen. 

Informatie over duurzame mobiliteit en de regionale netwerken vindt u op de website zowerkthet.nl. De rapportage die u ontvangt na het indienen van uw gegevens, verwijst ook naar deze website. 

Andere blogs bekijken?