Sustainable Excellence

Moodwill staat voor sustainable excellence. Wat betekent dat?

Sustainable Excellence is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten binnen de planetaire grenzen. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed gaat, op tijd is en tegen een eerlijke prijs wordt geleverd zonder dat de aarde meer wordt belast dan die aankan.

Binnen sustainable excellence staat de balans tussen het hoogst mogelijk niveau van betrouwbaarheid naar de klant enerzijds en de limieten van wat de aarde kan leveren en verwerken anderzijds centraal.

 Organisaties die succesvol zijn in het bereiken van sustainable excellence zijn succesvol in het, binnen een financieel gezonde context, leveren van een sociaal-ecologische bijdrage aan een duurzame wereld.

Stappen naar Sustainable Excellence

Er zijn verschillende manieren om te komen tot Sustainable excellence. De programmatische aanpak bevat ten minste de volgende stappen;

    1. Bepalen van de IST situatie, een inventarisatie van wat er binnen de organisatie al gebeurt op het gebied van duurzaamheid.
    2. Een (dubbele) materialiteitsanalyse waarbij duidelijk wordt wat de impact van de omgeving is op het bedrijf en de bedrijfsvoering en wat de impact van het bedrijf en de bedrijfsvoering is op de omgeving.
    3. Het ontwikkelen van een missie/visie en strategie op het gebied van duurzaamheid die passend is voor jouw bedrijf. Bewust zijn waar jouw organisatie een positieve impact kan maken/maakt op de wereld en vanuit daar je bedrijfsvoering sturen.
    4. Het opstellen van een meerjarenplan op basis van die missie en strategie.
    5. Het volgen van een plan-do-check-act cyclus waarbij de duurzaamheidsprestaties continu worden gemeten, geanalyseerd en verbeterd.

Wil jij ook gaan voor sustainable excellence? Neem contact met ons op en we leggen je graag uit hoe we dit ook binnen jouw organisatie kunnen organiseren.

Andere blogs bekijken?