Normen en certificeringen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ecologie, het milieu en toekomstgericht handelen valt onder dezelfde noemer: duurzaamheid. Ook ondernemers hebben de taak goed voor mens en milieu te zorgen, omdat we simpelweg een verantwoordelijkheid hebben naar toekomstige generaties. Duurzame bedrijfsvoering staat daarom hoog op de ondernemersagenda.

Icon diensten - Inventarisatie

Richtlijnen

Er zijn verschillende (inter)nationale normen en richtlijnen op het gebied van milieu en duurzaamheid opgesteld. Het bekendste en meest toegepaste systeem om aan de eisen van milieumanagement te voldoen, is ISO 14001. De internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is ISO 26000. Maar ook de CO2-prestatieladder, de MVO-prestatieladder en ISO 50001 zijn systemen die voor ons geen geheimen hebben. We helpen je om de gewenste normen en certificeringen te behalen én te behouden.

Stappenplan

Programma

Fase 1: Inventarisatie

Een goed begin is het halve werk, dat geldt ook voor onze begeleiding. Daarom starten we met een gedegen kennismaking (inventarisatie) met het bedrijf: wat gebeurt er precies, wat is al vastgelegd in procedures of afspraken, wie is waarvoor verantwoordelijk, etc.

Fase 2: Inrichten

We gaan aan de slag met het inrichten van jullie managementsysteem. Je huidige organisatie en werkwijze worden vastgelegd waarbij de nadruk niet alleen ligt op een juiste en pragmatische invulling van de normeisen, maar bovenal op een efficiënte en effectieve organisatie en dito beschrijving. Ook tijdens deze fase zullen wij jullie maximaal ontzorgen.

Het uiteindelijk resultaat van fase 2 is een modern en beknopt gedocumenteerd (digitaal) managementsysteem waarin alle van toepassing zijnde afspraken en informatiedragers op een efficiënte wijze zijn opgenomen en waarmee je qua documentatie volledig voldoet aan de gestelde normeisen.

Fase 3: Implementeren

Gedurende een aantal bezoeken wordt begeleiding geboden bij de implementatie van de normeisen en de invoering van de werkwijze inclusief de bijbehorende documenten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het betrekken van de medewerkers en het creëren van bewustzijn. Uiteraard begeleiden we ook de verplichte zaken zoals het uitvoeren van een interne audit of directiebeoordeling.

Fase 4: Certificering

De toetsing en certificering van het gedocumenteerde managementsysteem wordt gedaan door een auditor van een, door jullie zelf gekozen, geaccrediteerde certificatie-instelling (CI). Indien gewenst zijn wij aanwezig bij deze audit(s).

Strategiebepaling

Waar wil je in de toekomst staan met je bedrijf? En hoe past duurzaamheid daarin? Wat wil je in de komende 5 jaar hebben bereikt?

Monitoring

Duurzaam ondernemen is niet alleen een trend; het is de sleutel tot succes in het moderne bedrijfsleven. Voor MKB-bedrijven die streven naar een positieve impact op de wereld is het monitoren van duurzaamheidsprestaties essentieel. Ontdek de kracht van onze geavanceerde monitoringoplossingen.