Strategievorming

Waar wil je in de toekomst staan met je bedrijf? En hoe past duurzaamheid daarin? Wat wil je in de komende 5 jaar hebben bereikt? Misschien heb jij hier al over nagedacht, maar is de vraag hoe de rest van de organisatie hiernaar kijkt. Om zo goed mogelijk grip te krijgen op deze vragen, gaan we in dit programma samen met een groepje – dat de doorsnede van de organisatie representeert – in drie sessies aan de slag met strategievorming.

De onderwerpen die naar boven zijn gekomen tijdens de inventarisatie worden gebruikt als uitgangspunt voor de eerste sessie van de strategievorming. Tijdens deze sessie duiken we dieper in deze onderwerpen en gaan we verbanden leggen tussen de verschillende aspecten die hier een rol in spelen. Van de relaties maken we een ‘causal loop diagram’. Misschien voelt dit niet meteen als een strategie, maar het helpt wel om een betere kijk te krijgen op het systeem waar je in verkeert. Op deze manier weet je ook beter waar aan gewerkt kan worden om écht het verschil te maken.

Icon diensten - Inventarisatie

Scenario’s

Bij de tweede sessie gaan we door op het systeem dat we hebben gemaakt in de eerste sessie. In dit systeem zoeken we naar scenario’s, waarbij er een transformatie zichtbaar wordt, die passend en werkbaar zijn voor het bedrijf. Deze scenario’s geven een uitgangspunt met oorzaken en gevolgen. Met deze scenario’s gaan we samen een missiestatement definiëren. Het missiestatement bestaat uit je kernwaarden en -kwaliteiten, een hoger doel of een gewaagd doel.

Stappenplan

Nu we weten waar je als bedrijf uiteindelijk naartoe wil werken, gaan we dit concretiseren met een strategie en eerste stappenplan voor de komende 5 jaar. Dit doen we in een laatste sessie van ongeveer 2,5 uur. Vanuit de stip op de horizon werken we terug naar mijlpalen dichterbij, het zogenaamde back-casten. Zo wordt vervolgens ook duidelijk wat de eerste stappen zullen zijn. Na dit proces zal je als team staan te popelen om te beginnen aan jullie duurzaamheids-actieplan!

Programma

  • Aantal sessies: 3 sessies
  • Periode: 4 weken
  • Aantal deelnemers: 6 tot 8 deelnemers, een doorsnede van de organisatie

Implementatie

We begrijpen dat duurzaamheidsdoelen niet slechts woorden op papier mogen zijn; ze moeten tot leven worden gebracht door middel van doelgerichte implementatie.

Normen en certificeren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ecologie, het milieu en toekomstgericht handelen valt onder dezelfde noemer: duurzaamheid.