INVENTARISATIE

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen we het bedrijf beter leren kennen. Dat doen we door een uitgebreide inventarisatie uit te voeren. Hiermee brengen we in kaart hoe het bedrijf georganiseerd is en wat de stand van zaken is. Zijn er al mensen enthousiast over duurzaamheid, hoe staan de anderen hierin en hoe is de verdeling van deze groepen? Wat is er al geprobeerd om het bedrijf mee te krijgen? Er wordt geinventariseerd wat de status is van activiteiten die al zijn geïnitieerd op duurzaamheid. Vaak wordt er al meer gedaan dan je zelf denkt!

Icon diensten - Inventarisatie

Twee sessies

De inventarisatie bestaat uit twee sessies. De eerste sessie bestaat uit interviews met een aantal werknemers. Bij voorkeur spreken we met 6 tot 8 mensen, die een doorsnede van het bedrijf representeren. De interviews nemen we af in tweetallen en duren ongeveer een uur per gesprek. De verkregen informatie analyseren we en hier halen we focuspunten uit voor de tweede sessie.

Tijdens de tweede sessie is de inzet om prioritering te maken van de huidige activiteiten. We delen hiervoor de groep van de eerste sessie op in twee groepen van 3-4 mensen, en gaan per groep ongeveer twee uur in gesprek. In die twee uur bepalen we eerst de huidige situatie aan de hand van een meervoudige waardecreatie-tool.

Inzicht

Waar staan jullie momenteel op het gebied van people, planet, prosperity en governance? Het uitgangspunt voor de onderwerpen zijn de vereisten van de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Echter zijn sommige onderdelen bewust onbelicht gebleven, aangezien daar geen prioriteit voor ligt binnen het bedrijf. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, bepalen we welke onderwerpen het meest van toepassing zijn, om vervolgens deze top 10 te ranken in relevantie, significantie en actie. Dit geeft uiteindelijk een overzicht van onderwerpen die voor het bedrijf het belangrijkst zijn om op in te zetten voor je strategie!

*Om een bedrijf zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is de inventarisatie het uitgangspunt om vervolgens op door te werken. Daarom zit de inventarisatie altijd in het programma dat we verzorgen.*

Programma

  • Aantal sessies: 2 sessies
  • Periode: 2 weken
  • Aantal deelnemers: 6 tot 8 deelnemers, een doorsnede van de organisatie

Implementatie

We begrijpen dat duurzaamheidsdoelen niet slechts woorden op papier mogen zijn; ze moeten tot leven worden gebracht door middel van doelgerichte implementatie.

Strategiebepaling

Waar wil je in de toekomst staan met je bedrijf? En hoe past duurzaamheid daarin? Wat wil je in de komende 5 jaar hebben bereikt?